Politakımız

TEKSİS RAYLI LTD. ŞTİ. olarak,

  • Ülkemizde hızla büyüyen demiryolu sektöründe öncü kuruluşlardan biri olarak kalabilmek için müşteri istek ve beklentileri ve piyasa şartları doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştireceğimizi,

  • Entegre yönetim sistemimizi gerekli tüm kaynakları sağlayarak sürekli iyileştireceğimizi,

  • Tüm çalışmalarımız sırasında ortaya çıkabilecek kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri alacağımızı,

  • Kaynak temini esnasında özellikle sürdürülebilir kaynak teminine öncelik vereceğimizi,

  • Faaliyetlerimiz esnasında iklim değişikliğine sebebiyet verecek, biyoçeşitlilik ve ekosisteme zarar verecek tüm faaliyetlerden kaçınacağımızı,

  • Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz de dahil olmak üzere önce insan felsefesine dayanarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tüm tedbirleri alarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlayacağımızı,

  • Tüm bunları yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uyacağımızı taahhüt ederiz.

Şirket Yetkilisi

POL / 15.04.2016

Rev. No: 01

Rev. Tarih: 28.02.2018